TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     TÀI LIỆU ÔN TẬP
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2019
(26/11/2019 08:47:33)
Nội dung ôn tập Bộ môn DƯỢC_31.10.2019
(31/10/2019 01:16:44)
Nội dung ôn tập Bộ môn YHCS_10.10.2019
(10/10/2019 07:28:46)
Nội dung ôn tập Bộ môn ĐD_01.10.2019
(01/10/2019 09:20:31)
Nội dung ôn tập Bộ môn YHCT_01.10.2019
(01/10/2019 09:19:38)
Nội dung ôn tập Bộ môn YHCD_01.10.2019
(01/10/2019 09:18:49)
Nội dung ôn tập Bộ môn SKSS_01.10.2019
(01/10/2019 09:18:00)
Nội dung ôn tập Bộ môn KHCB_01.10.2019
(01/10/2019 09:17:15)
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2019
(12/08/2019 04:10:51)
Nội dung ôn tập ngành Y sỹ thi tốt nghiệp năm 2019
(12/08/2019 12:57:44)
Nội dung ôn tập ngành Dược Sỹ thi tốt nghiệp năm 2019
(12/08/2019 12:57:19)
Nội dung ôn tập ngành Điều dưỡng thi tốt nghiệp năm 2019
(12/08/2019 12:56:46)
BẢNG KIỂM THI TỐT NGHIỆP ĐỢT I NĂM 2018
(22/11/2018 03:44:34)
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP BỘ MÔ HỘ SINH NĂM 2017
(27/10/2017 02:10:55)
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tốt nghiệp Dược sỹ Trung cấp năm 2017
(05/09/2017 07:16:46)
1 2 3 4 5
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi