TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     THỜI KHÓA BIỂU
Lịch giảng trực tuyến tuần 9
(31/10/2021 07:40:23)
Lịch giảng trực tuyến tuần 8
(23/10/2021 08:13:50)
Lịch giảng trực tuyến tuần 7
(16/10/2021 06:50:20)
Lịch giảng trực tuyến tuần 6
(11/10/2021 08:28:16)
Lịch giảng tuần 40
(28/05/2021 06:46:40)
Lịch giảng tuần 38 và lịch thi lại đợt 1
(17/05/2021 12:35:01)
Lịch giảng tuần 37
(08/05/2021 12:26:39)
Lịch giảng tuần 36
(03/05/2021 07:07:42)
Lịch giảng tuần 35
(24/04/2021 04:21:30)
Lịch giảng tuần 34
(19/04/2021 03:38:51)
Lịch giảng tuần 32
(05/04/2021 02:44:45)
Lịch giảng tuần 29
(12/03/2021 09:33:10)
Lịch giảng tuần 27
(27/02/2021 07:11:20)
Lịch giảng tuần 23
(29/01/2021 04:40:09)
Lịch giảng tuần 22
(23/01/2021 02:11:47)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi