TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     Các Phòng ban

 

1. Trưởng phòng Đào tạo: Nguyễn Sanh Tâm

  

Trình độ: Bác sĩ - Chuyên khoa I - Trung cấp chính trị.

Phụ trách: Đào tạo

Email:

Điện thoại:0198743609

2. Trưởng phòng Tổ chức-hành chánh-Quản trị: Trần Thị Thanh Thủy

  

Trình độ: Cử nhân Hộ sinh, Trung cấp chính trị.

Phụ trách: Tổ chức - Hành chánh - Quản trị

Email: thuytran.tn2012@gmail.com

Điện thoại: 0983097137

3. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán: Lê Văn Hùng

  

Trình độ: Cử nhân kế toán, Trung cấp chính trị.

Phụ trách: Tài chính - kế toán

Email:

Điện thoại: 0987.446.606

 

 4. Trưởng phòng Công tác học sinh: Nguyễn Xuân Kiểm

  

Trình độ: Thạc sỹ. Bác sỹ, Sơ cấp chính trị.

Phụ trách: công tác học sinh

Email: thskiemtn@gmail.com

Điện thoại: 01666.537.879

 5. Phó TP Đào tạo: Nguyễn Kim Ngân

 

 

 

 

 

6. Phó TP Tổ chức hành chánh: Nguyễn Thị Đức Hồng

 

 

 

 

 

 

    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi