TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     THỜI KHÓA BIỂU
Lịch giảng tuần 20
(09/01/2021 08:37:20)
Lịch giảng tuần 19
(30/12/2020 10:36:04)
Lịch giảng tuần 18
(25/12/2020 09:08:09)
Lịch giảng tuần 17
(19/12/2020 01:32:01)
Lịch giảng tuần 16
(13/12/2020 03:30:20)
Lịch giảng tuần 14
(28/11/2020 05:10:16)
Lich giảng điều chỉnh_tuần 12
(16/11/2020 09:52:45)
Lịch giảng tuần 12
(13/11/2020 01:23:01)
Lịch giảng tuần 11
(06/11/2020 07:47:52)
Lịch giảng tuần 10
(02/11/2020 12:09:00)
Lịch giảng tuần 9
(23/10/2020 07:14:08)
Lịch giảng tuần 8
(18/10/2020 08:30:18)
Lịch giảng tuần 7
(09/10/2020 04:00:19)
Lịch giảng tuần 6
(01/10/2020 08:11:54)
Lịch giảng tuần 5
(25/09/2020 04:05:50)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi