TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     THỜI KHÓA BIỂU
Lịch giảng tuần 52
(23/08/2019 08:43:18)
Lịch giảng tuần 51
(16/08/2019 09:30:43)
Lịch giảng tuần 50 và lịch học lại tuần 50
(09/08/2019 09:19:17)
Lịch giảng và lịch học lại tuần 49
(01/08/2019 08:23:42)
Lịch giảng tuần 48 và lịch giảng học lại tuần 48
(26/07/2019 09:39:06)
Lịch giảng tuần 46
(11/07/2019 01:32:31)
Lịch giảng tuần 45
(05/07/2019 08:59:29)
Lịch giảng tuần 44
(27/06/2019 07:56:25)
Lịch giảng tuần 43
(24/06/2019 02:08:10)
Lịch giảng tuần 42
(17/06/2019 12:19:21)
Lịch giảng tuần 41
(07/06/2019 07:51:07)
Lịch giảng tuần 40
(31/05/2019 07:43:51)
Lịch giảng tuần 39
(24/05/2019 04:06:06)
Lịch giảng tuần 38
(17/05/2019 08:28:23)
Lịch giảng tuần 37
(09/05/2019 07:00:59)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi