TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     THỜI KHÓA BIỂU
Lịch giảng tuần 25
(14/02/2020 01:06:10)
Lịch giảng tuần 24
(08/02/2020 12:19:23)
Lịch giảng tuần 23 điều chỉnh
(03/02/2020 01:43:21)
Lịch giảng tuần 21, 22 và 23
(15/01/2020 08:28:13)
Lịch giảng tuần 20
(10/01/2020 09:43:32)
Lịch giảng tuần 19
(03/01/2020 01:44:05)
Lịch giảng tuần 18
(02/01/2020 01:23:37)
Lịch giảng tuần 17
(20/12/2019 08:41:02)
Lịch giảng tuần 16
(15/12/2019 11:40:40)
Lịch giảng tuần 15
(09/12/2019 03:14:49)
Lịch giảng tuần 14
(02/12/2019 01:42:52)
Lịch giảng tuần 13
(26/11/2019 01:25:28)
Lịch giảng tuần 12
(15/11/2019 08:46:56)
Lịch giảng tuần 11
(08/11/2019 09:07:07)
Lịch giảng tuần 10
(04/11/2019 03:03:13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi