TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     THỜI KHÓA BIỂU
Lịch giảng tuần 39
(25/05/2020 12:30:01)
Lịch giảng tuần 38
(18/05/2020 07:56:45)
Lịch giảng tuần 37
(08/05/2020 09:18:33)
Lịch giảng tuần 36
(29/04/2020 08:42:08)
Lịch giảng tuần 30
(26/03/2020 03:48:17)
Lịch giảng tuần 29
(16/03/2020 06:35:08)
Lịch giảng tuần 29
(13/03/2020 01:31:24)
Lịch giảng tuần 28
(09/03/2020 01:37:10)
Lịch giảng tuần 27
(28/02/2020 07:00:56)
Lịch giảng tuần 25
(14/02/2020 01:06:10)
Lịch giảng tuần 24
(08/02/2020 12:19:23)
Lịch giảng tuần 23 điều chỉnh
(03/02/2020 01:43:21)
Lịch giảng tuần 21, 22 và 23
(15/01/2020 08:28:13)
Lịch giảng tuần 20
(10/01/2020 09:43:32)
Lịch giảng tuần 19
(03/01/2020 01:44:05)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi