TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     ĐIỂM KIỂM TRA
Điểm kiểm tra định kỳ GPSL lớp Điều dưỡng 20
(02/10/2018 01:57:00)
Điểm kiểm tra định kỳ GPSL lớp Y sỹ 11
(02/10/2018 01:56:18)
Điểm kiểm tra Dịch tễ lớp VLVH
(30/07/2018 02:16:38)
Tải điểm Kiểm tra Dịch tễ ngày 29/7/2018 tại đây
Điểm kiểm tra môn Sức khỏe trẻ em lớp Y sỹ 10
(15/05/2018 03:13:01)
Điểm kiểm tra môn Sức khỏe trẻ em lớp Điều dưỡng 19
(03/05/2018 02:28:36)
Điểm 1 tiết SKTE lớp Y sỹ VLVH7
(29/04/2018 03:19:31)
Điểm kiểm tra Dịch tễ lớp Dược sỹ VLVH khoá 10
(08/06/2017 09:11:01)
Bảng điểm kiểm tra định kỳ KNGT-GDSK ngày 23/5/2017
(23/05/2017 09:50:35)
Điểm kiểm tra Sức khoẻ trẻ em lớp Y sỹ khoá 9
(17/05/2017 07:22:35)
Điểm kiểm tra Dịch tễ lớp Y sỹ khoá 8
(21/04/2017 04:51:06)
Điểm kiểm tra Sức khỏe trẻ em lớp Điều dưỡng chính quy 18
(11/04/2017 05:10:56)
Điểm kiểm tra định kỳ Hoá dược 3 lớp Dược VLVH10
(04/04/2017 08:33:58)
Điểm kiểm tra YHCS2 lớp Dược sỹ VLVH 11
(18/03/2017 10:19:46)
Điểm kiểm tra định kỳ môn Dịch tễ lớp Dược chính quy khoá 16
(11/03/2017 07:51:43)
Điểm kiểm tra Hoá dược 3 lớp Dược sỹ chính quy khoá 16
(15/02/2017 02:15:33)
1 2 3 4 5
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi