TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     GIÁO TRÌNH
Bệnh học Ngoai khoa
(12/01/2023 09:05:33)
Giáo trình Hóa dược Dược lý 1
(15/04/2015 02:22:30)
Giáo trình Dược lý
(10/11/2014 02:38:04)
Giáo trình Dược lý năm 2014
Giáo trình Bệnh học Nội
(10/11/2014 02:37:13)
giáo trình Bệnh học nội khoa 2014
Giáo trình Dịch tễ
(30/06/2014 12:02:47)
Giáo trình Dịch tễ học 2014
Giáo trình Bệnh chuyên khoa
(17/11/2013 03:50:53)
Giáo trình biên soạn lại năm 2013
Giáo trình Điều dưỡng cơ sở
(16/11/2013 06:19:40)
Giáo trình biên soạn lại năm 2013
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi