TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     ĐIỂM KIỂM TRA
Thứ Ba - 15/05/2018
Điểm kiểm tra môn Sức khỏe trẻ em lớp Y sỹ 10
  
Các Tin Khác
 Điểm kiểm tra môn Sức khỏe trẻ em lớp Điều dưỡng 19 ( 03/05/2018 02:28:36) 
 Điểm 1 tiết SKTE lớp Y sỹ VLVH7 ( 29/04/2018 03:19:31) 
 Điểm kiểm tra Dịch tễ lớp Dược sỹ VLVH khoá 10 ( 08/06/2017 09:11:01) 
 Bảng điểm kiểm tra định kỳ KNGT-GDSK ngày 23/5/2017 ( 23/05/2017 09:50:35) 
 Điểm kiểm tra Sức khoẻ trẻ em lớp Y sỹ khoá 9 ( 17/05/2017 07:22:35) 
 Điểm kiểm tra Dịch tễ lớp Y sỹ khoá 8 ( 21/04/2017 04:51:06) 
 Điểm kiểm tra Sức khỏe trẻ em lớp Điều dưỡng chính quy 18 ( 11/04/2017 05:10:56) 
 Điểm kiểm tra định kỳ Hoá dược 3 lớp Dược VLVH10 ( 04/04/2017 08:33:58) 
 Điểm kiểm tra YHCS2 lớp Dược sỹ VLVH 11 ( 18/03/2017 10:19:46) 
 Điểm kiểm tra định kỳ môn Dịch tễ lớp Dược chính quy khoá 16 ( 11/03/2017 07:51:43) 
 Điểm kiểm tra Hoá dược 3 lớp Dược sỹ chính quy khoá 16 ( 15/02/2017 02:15:33) 
 Điểm kiểm tra YHCS2 lớp Dược khoá 17 ( 08/02/2017 09:35:01) 
 Điểm kiểm tra Dịch tễ (học lại) năm 2016 ( 31/12/2016 04:09:23) 
 Điểm kiểm tra YHCS1 lớp Dược VLVH khoá 11 ( 31/12/2016 12:13:47) 
 Điểm kiểm tra KNGT-GDSK lớp Dược 16 ( 26/12/2016 08:40:40) 
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi