TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     THỜI KHÓA BIỂU
Thứ Hai - 11/10/2021
Lịch giảng trực tuyến tuần 6
  
Các Tin Khác
 Lịch giảng tuần 40 ( 28/05/2021 06:46:40) 
 Lịch giảng tuần 38 và lịch thi lại đợt 1 ( 17/05/2021 12:35:01) 
 Lịch giảng tuần 37 ( 08/05/2021 12:26:39) 
 Lịch giảng tuần 36 ( 03/05/2021 07:07:42) 
 Lịch giảng tuần 35 ( 24/04/2021 04:21:30) 
 Lịch giảng tuần 34 ( 19/04/2021 03:38:51) 
 Lịch giảng tuần 32 ( 05/04/2021 02:44:45) 
 Lịch giảng tuần 29 ( 12/03/2021 09:33:10) 
 Lịch giảng tuần 27 ( 27/02/2021 07:11:20) 
 Lịch giảng tuần 23 ( 29/01/2021 04:40:09) 
 Lịch giảng tuần 22 ( 23/01/2021 02:11:47) 
 Lịch giảng tuần 20 ( 09/01/2021 08:37:20) 
 Lịch giảng tuần 19 ( 30/12/2020 10:36:04) 
 Lịch giảng tuần 18 ( 25/12/2020 09:08:09) 
 Lịch giảng tuần 17 ( 19/12/2020 01:32:01) 
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi