TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     THỜI KHÓA BIỂU
Thứ Sáu - 25/12/2020
Lịch giảng tuần 18
  
Các Tin Khác
 Lịch giảng tuần 17 ( 19/12/2020 01:32:01) 
 Lịch giảng tuần 16 ( 13/12/2020 03:30:20) 
 Lịch giảng tuần 14 ( 28/11/2020 05:10:16) 
 Lich giảng điều chỉnh_tuần 12 ( 16/11/2020 09:52:45) 
 Lịch giảng tuần 12 ( 13/11/2020 01:23:01) 
 Lịch giảng tuần 11 ( 06/11/2020 07:47:52) 
 Lịch giảng tuần 10 ( 02/11/2020 12:09:00) 
 Lịch giảng tuần 9 ( 23/10/2020 07:14:08) 
 Lịch giảng tuần 8 ( 18/10/2020 08:30:18) 
 Lịch giảng tuần 7 ( 09/10/2020 04:00:19) 
 Lịch giảng tuần 6 ( 01/10/2020 08:11:54) 
 Lịch giảng tuần 5 ( 25/09/2020 04:05:50) 
 Lịch giảng tuần 4 và lịch thi lại đợt 2 ( 18/09/2020 08:30:05) 
 Lịch giảng tuần 3 ( 12/09/2020 01:26:36) 
 lịch giảng và học lại tuần 2 ( 06/09/2020 12:05:23) 
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi