TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     TÀI LIỆU ÔN TẬP
Thứ Ba - 26/11/2019
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2019
  
Các Tin Khác
 Nội dung ôn tập Bộ môn DƯỢC_31.10.2019 ( 31/10/2019 01:16:44) 
 Nội dung ôn tập Bộ môn YHCS_10.10.2019 ( 10/10/2019 07:28:46) 
 Nội dung ôn tập Bộ môn ĐD_01.10.2019 ( 01/10/2019 09:20:31) 
 Nội dung ôn tập Bộ môn YHCT_01.10.2019 ( 01/10/2019 09:19:38) 
 Nội dung ôn tập Bộ môn YHCD_01.10.2019 ( 01/10/2019 09:18:49) 
 Nội dung ôn tập Bộ môn SKSS_01.10.2019 ( 01/10/2019 09:18:00) 
 Nội dung ôn tập Bộ môn KHCB_01.10.2019 ( 01/10/2019 09:17:15) 
 NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2019 ( 12/08/2019 04:10:51) 
 Nội dung ôn tập ngành Y sỹ thi tốt nghiệp năm 2019 ( 12/08/2019 12:57:44) 
 Nội dung ôn tập ngành Dược Sỹ thi tốt nghiệp năm 2019 ( 12/08/2019 12:57:19) 
 Nội dung ôn tập ngành Điều dưỡng thi tốt nghiệp năm 2019 ( 12/08/2019 12:56:46) 
 BẢNG KIỂM THI TỐT NGHIỆP ĐỢT I NĂM 2018 ( 22/11/2018 03:44:34) 
 TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP BỘ MÔ HỘ SINH NĂM 2017 ( 27/10/2017 02:10:55) 
 Bộ câu hỏi trắc nghiệm tốt nghiệp Dược sỹ Trung cấp năm 2017 ( 05/09/2017 07:16:46) 
 Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Điều dưỡng năm 2017 ( 28/08/2017 08:13:14) 
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi