TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     Văn Bản
 Thể loại  Văn Bản
 Văn Bản  Sở YTTN: Công văn 2591/SYT-TCCB, ngày 06/9/2013 về
 Trích Yếu  Sở YTTN: Công văn 2591/SYT-TCCB, ngày 06/9/2013 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND tỉnh
 Ngày Ban Hành  14/11/2013
 Tập Tin  
Văn Bản Khác
 Công văn 2836/SYT-NVY  (12/11/2013)
 Công văn 2836/SYT-NVY  (12/11/2013)
 huong dan  (08/09/2011)
 12/TB-TCKTKT  (23/08/2011)
 656/TB-CĐSP  (18/08/2011)
 Thong Tu  (19/06/2009)
 QĐ18/2007  (24/05/2007)
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi