TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     THỜI KHÓA BIỂU
Thứ Sáu - 27/09/2019
Lịch giảng và lịch học lại tuần 5
  
Các Tin Khác
 Lịch giảng và lịch học lại tuần 4 ( 20/09/2019 03:15:00) 
 Lịch giảng tuần 3 ( 12/09/2019 09:20:43) 
 Lịch giảng tuần 2 ( 05/09/2019 08:10:28) 
 Lịch giảng tuần 1 ( 30/08/2019 08:59:16) 
 Lịch giảng tuần 52 ( 23/08/2019 08:43:18) 
 Lịch giảng tuần 51 ( 16/08/2019 09:30:43) 
 Lịch giảng tuần 50 và lịch học lại tuần 50 ( 09/08/2019 09:19:17) 
 Lịch giảng và lịch học lại tuần 49 ( 01/08/2019 08:23:42) 
 Lịch giảng tuần 48 và lịch giảng học lại tuần 48 ( 26/07/2019 09:39:06) 
 Lịch giảng tuần 46 ( 11/07/2019 01:32:31) 
 Lịch giảng tuần 45 ( 05/07/2019 08:59:29) 
 Lịch giảng tuần 44 ( 27/06/2019 07:56:25) 
 Lịch giảng tuần 43 ( 24/06/2019 02:08:10) 
 Lịch giảng tuần 42 ( 17/06/2019 12:19:21) 
 Lịch giảng tuần 41 ( 07/06/2019 07:51:07) 
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi