TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     THỜI KHÓA BIỂU
Thứ Năm - 01/08/2019
Lịch giảng và lịch học lại tuần 49
  
Các Tin Khác
 Lịch giảng tuần 48 và lịch giảng học lại tuần 48 ( 26/07/2019 09:39:06) 
 Lịch giảng tuần 46 ( 11/07/2019 01:32:31) 
 Lịch giảng tuần 45 ( 05/07/2019 08:59:29) 
 Lịch giảng tuần 44 ( 27/06/2019 07:56:25) 
 Lịch giảng tuần 43 ( 24/06/2019 02:08:10) 
 Lịch giảng tuần 42 ( 17/06/2019 12:19:21) 
 Lịch giảng tuần 41 ( 07/06/2019 07:51:07) 
 Lịch giảng tuần 40 ( 31/05/2019 07:43:51) 
 Lịch giảng tuần 39 ( 24/05/2019 04:06:06) 
 Lịch giảng tuần 38 ( 17/05/2019 08:28:23) 
 Lịch giảng tuần 37 ( 09/05/2019 07:00:59) 
 Lịch giảng tuần 36 ( 03/05/2019 08:01:54) 
 Lịch giảng tuần 35 ( 25/04/2019 01:39:53) 
 Lịch giảng tuần 34 ( 19/04/2019 03:48:25) 
 Lịch giảng tuần 33 ( 12/04/2019 07:06:00) 
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi