TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     THỜI KHÓA BIỂU
Thứ Tư - 29/04/2020
Lịch giảng tuần 36
  
Các Tin Khác
 Lịch giảng tuần 30 ( 26/03/2020 03:48:17) 
 Lịch giảng tuần 29 ( 16/03/2020 06:35:08) 
 Lịch giảng tuần 29 ( 13/03/2020 01:31:24) 
 Lịch giảng tuần 28 ( 09/03/2020 01:37:10) 
 Lịch giảng tuần 27 ( 28/02/2020 07:00:56) 
 Lịch giảng tuần 25 ( 14/02/2020 01:06:10) 
 Lịch giảng tuần 24 ( 08/02/2020 12:19:23) 
 Lịch giảng tuần 23 điều chỉnh ( 03/02/2020 01:43:21) 
 Lịch giảng tuần 21, 22 và 23 ( 15/01/2020 08:28:13) 
 Lịch giảng tuần 20 ( 10/01/2020 09:43:32) 
 Lịch giảng tuần 19 ( 03/01/2020 01:44:05) 
 Lịch giảng tuần 18 ( 02/01/2020 01:23:37) 
 Lịch giảng tuần 17 ( 20/12/2019 08:41:02) 
 Lịch giảng tuần 16 ( 15/12/2019 11:40:40) 
 Lịch giảng tuần 15 ( 09/12/2019 03:14:49) 
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi