TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     TÀI LIỆU ÔN TẬP
CÂU HỎI ÔN TẬP CỦA BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2023
(17/10/2023 03:38:14)
CÂU ÔN TẬP TỐT NGHIỆP_BỘ MÔN_ ĐIỀU DƯỠNG_ 2023
(17/07/2023 02:27:46)
CÂU HỎI ÔN TẬP TỐT NGHIỆP_BỘ MÔN_ DƯỢC_ 2023
(10/06/2023 11:52:45)
CÂU HỎI ÔN TẬP ANH VĂN 2023
(10/06/2023 10:24:16)
CÂU HỎI ÔN TẬP KTDN _2023
(10/06/2023 10:23:56)
CÂU HỎI ÔN TẬP_ CHINH TRI_2023
(10/06/2023 09:10:18)
Câu hỏi ôn tập tốt nghiệp ngành Dược sỹ 2021
(25/06/2021 04:05:52)
Câu hỏi ôn tập tốt nghiệp môn Chính trị 2021
(25/06/2021 04:00:10)
Câu hỏi ôn tập tốt nghiệp ngành điều dưỡng 2021
(16/06/2021 03:41:13)
Lịch giảng tuần 39
(24/05/2021 02:28:47)
NỘI DUNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN DƯỢC NĂM 2020
(12/09/2020 01:36:15)
NỘI DUNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ NĂM 2020
(12/09/2020 01:35:17)
CÂU HỎI ÔN TẬP PHÁP LUẬT
(26/05/2020 10:12:54)
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ DƯỢC T4 2020
(04/04/2020 01:14:13)
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2019
(26/11/2019 08:47:33)
1 2 3 4 5 6
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi