TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     GIÁO TRÌNH
Giáo trình Y học cơ sở_tài liệu 2023
(26/09/2023 03:26:14)
Giáo trình Vi ký sinh_tài liệu 2023
(25/09/2023 10:09:37)
Giáo trình Giải phẩu sinh lý_tài liệu 2023
(25/09/2023 10:06:38)
Giáo trình Kỹ năng giao tiếp GDSK_tài liệu 2023
(25/09/2023 10:03:26)
Giáo trình Dịch tễ học_tài liệu 2023
(25/09/2023 09:58:38)
Giáo trình Nghề nghiệp đạo đức người điều dưỡng_tài liệu 2023
(25/09/2023 09:50:28)
Giáo trình Kiểm soát nhiễm khuẩn_tài liệu 2023
(25/09/2023 09:47:21)
Giáo trình Chăm sóc người bệnh cấp cứu_tài liệu 2023
(25/09/2023 09:45:53)
Giáo trình Điều dưỡng cơ sở_tài liệu 2023
(25/09/2023 09:42:34)
Bệnh học Ngoai khoa
(12/01/2023 09:05:33)
Giáo trình Hóa dược Dược lý 1
(15/04/2015 02:22:30)
Giáo trình Dược lý
(10/11/2014 02:38:04)
Giáo trình Dược lý năm 2014
Giáo trình Bệnh học Nội
(10/11/2014 02:37:13)
giáo trình Bệnh học nội khoa 2014
Giáo trình Dịch tễ
(30/06/2014 12:02:47)
Giáo trình Dịch tễ học 2014
Giáo trình Bệnh chuyên khoa
(17/11/2013 03:50:53)
Giáo trình biên soạn lại năm 2013
1 2
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi