TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     TÀI LIỆU ÔN TẬP
Thứ Hai - 17/07/2023
CÂU ÔN TẬP TỐT NGHIỆP_BỘ MÔN_ ĐIỀU DƯỠNG_ 2023
  
Các Tin Khác
 CÂU HỎI ÔN TẬP TỐT NGHIỆP_BỘ MÔN_ DƯỢC_ 2023 ( 10/06/2023 11:52:45) 
 CÂU HỎI ÔN TẬP ANH VĂN 2023 ( 10/06/2023 10:24:16) 
 CÂU HỎI ÔN TẬP KTDN _2023 ( 10/06/2023 10:23:56) 
 CÂU HỎI ÔN TẬP_ CHINH TRI_2023 ( 10/06/2023 09:10:18) 
 Câu hỏi ôn tập tốt nghiệp ngành Dược sỹ 2021 ( 25/06/2021 04:05:52) 
 Câu hỏi ôn tập tốt nghiệp môn Chính trị 2021 ( 25/06/2021 04:00:10) 
 Câu hỏi ôn tập tốt nghiệp ngành điều dưỡng 2021 ( 16/06/2021 03:41:13) 
 Lịch giảng tuần 39 ( 24/05/2021 02:28:47) 
 NỘI DUNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN DƯỢC NĂM 2020 ( 12/09/2020 01:36:15) 
 NỘI DUNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ NĂM 2020 ( 12/09/2020 01:35:17) 
 CÂU HỎI ÔN TẬP PHÁP LUẬT ( 26/05/2020 10:12:54) 
 NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ DƯỢC T4 2020 ( 04/04/2020 01:14:13) 
 NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2019 ( 26/11/2019 08:47:33) 
 Nội dung ôn tập Bộ môn DƯỢC_31.10.2019 ( 31/10/2019 01:16:44) 
 Nội dung ôn tập Bộ môn YHCS_10.10.2019 ( 10/10/2019 07:28:46) 
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi