TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     Các Phòng ban

 

1. Trưởng phòng Đào tạo: Nguyễn Kim Ngân

  

Trình độ: Bác sĩ - Chuyên khoa I - Trung cấp chính trị.

Phụ trách: Đào tạo

Email: kimngandr@gmail.com

Điện thoại:0912830288

2. Trưởng phòng Tổ chức-hành chánh: Nguyễn Thị Đức Hồng

  

Trình độ: Cử nhân Luật, Trung cấp chính trị.

Phụ trách: Tổ chức - Hành chánh 

Email: hhongntd@gmail.com

Điện thoại: 0983097137

3. Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán: Hoàng Vũ Hồng Tuyến

  

Trình độ: Cử nhân kế toán, Trung cấp chính trị.

Phụ trách: Tài chính - kế toán

Email:

Điện thoại: 0987.446.606

 

 4. Phó Trưởng phòng Công tác học sinh: Hồ Thanh Bình

  

Trình độ: Thạc sỹ. Bác sỹ, Sơ cấp chính trị.

Phụ trách: công tác học sinh

Email: bshothanhbinh@yahoo.com

Điện thoại: 0913775589

 5. Phó TP Đào tạo: Nguyễn Thanh Loan

 

Trình độ: Cử nhân Luật, Trung cấp chính trị

 Phụ trách: 

 Email: thanhloantcyttn@gmail.com

 Điện thoại: 0913775589

6. Phó TP Tổ chức- hành chánh: Nguyễn Văn Thanh

 

 Trình độ: Cử nhân Luật, Trung cấp chính trị

  Phụ trách: 

  Email: thanhloantcyttn@gmail.com

 Điện thoại: 0907025125

 

    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi