TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     GIÁO TRÌNH
Thứ Năm - 12/01/2023
Bệnh học Ngoai khoa
  
Các Tin Khác
 Giáo trình Hóa dược Dược lý 1 ( 15/04/2015 02:22:30) 
 Giáo trình Dược lý ( 10/11/2014 02:38:04) 
 Giáo trình Bệnh học Nội ( 10/11/2014 02:37:13) 
 Giáo trình Dịch tễ ( 30/06/2014 12:02:47) 
 Giáo trình Bệnh chuyên khoa ( 17/11/2013 03:50:53) 
 Giáo trình Điều dưỡng cơ sở ( 16/11/2013 06:19:40) 
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi