TIN TIÊU ĐIỂM
    THÔNG BÁO
     THỜI KHÓA BIỂU
Thứ Hai - 02/12/2019
Lịch giảng tuần 14
  
Các Tin Khác
 Lịch giảng tuần 13 ( 26/11/2019 01:25:28) 
 Lịch giảng tuần 12 ( 15/11/2019 08:46:56) 
 Lịch giảng tuần 11 ( 08/11/2019 09:07:07) 
 Lịch giảng tuần 10 ( 04/11/2019 03:03:13) 
 Lịch giảng tuần 9 ( 25/10/2019 09:43:33) 
 Lịch giảng tuần 7 ( 11/10/2019 08:30:58) 
 Lịch giảng tuần 6 ( 05/10/2019 04:26:36) 
 Lịch giảng và lịch học lại tuần 5 ( 27/09/2019 03:54:40) 
 Lịch giảng và lịch học lại tuần 4 ( 20/09/2019 03:15:00) 
 Lịch giảng tuần 3 ( 12/09/2019 09:20:43) 
 Lịch giảng tuần 2 ( 05/09/2019 08:10:28) 
 Lịch giảng tuần 1 ( 30/08/2019 08:59:16) 
 Lịch giảng tuần 52 ( 23/08/2019 08:43:18) 
 Lịch giảng tuần 51 ( 16/08/2019 09:30:43) 
 Lịch giảng tuần 50 và lịch học lại tuần 50 ( 09/08/2019 09:19:17) 
    HỖ TRỢ ONLINE
    LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền Website thuộc TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
Địa chỉ : Số 288, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3826545 - (0276) 3815690
Fax : (0276) 3815690
Email : ytetayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi